Pomoc prawna

MMB Kancelaria oferuje wybraną przez klienta i dogodną dla niego formę obsługi podatkowoprawnej. Z kolei klientom indywidualnym w zależności od rodzaju sprawy oferuje kompleksową pomoc podatkowoprawną począwszy od sporządzenia wniosku bądź deklaracji po reprezentowanie przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Pomoc jest świadczona w siedzibie MMB Kancelarii, chętnie w siedzibie Klienta lub innym miejscu, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozliczenia za usługi mogą przybrać formę opłaty ryczałtowej ustalanej indywidualnie i obejmującej wtedy wszystkie czynności wykonywane na rzecz podmiotu przez MMB Kancelarię miesięcznie (pomoc stała), jednorazowo (przy pomocy doraźnej), lub według stawki godzinowej (wynagrodzenie obliczane według liczby godzin pracy MMB Kancelarii). Wynagrodzenie określone powyżej może być zgodnie z wolą stron określoną w umowie, uzupełniane premią za sukces (succes fee) zależną od wyniku sprawy.

Przedsiębiorcy

W przypadku przedsiębiorców oferuje zarówno pomoc stałą polegającą na pomocy we wszelkich aspektach podatkowych działalności klienta jak i doraźną, ograniczoną do konkretnego problemu lub sprawy.

Klienci indywidualni

Z kolei klientom indywidualnym w zależności od rodzaju sprawy oferuje kompleksową pomoc podatkowoprawną począwszy od sporządzenia wniosku bądź deklaracji po reprezentowanie przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Doradca Podatkowy

dr Marta Maria Bandzmer- radca prawny, doradca podatkowy Marta Maria Bandzmer jest doktorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym. W swojej pracy doktorskiej zgłębia zagadnienia statusu podatkowoprawnego spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa finansowego oraz prawa gospodarczego na wielu renomowanych uczelniach. W 2013 roku została wpisana na listę doradców podatkowych, w 2014 roku wpisana na listę radców prawnych. Chcąc łączyć teorię z praktyką oraz wiedzę z doświadczeniem w 2013 roku otworzyła Kancelarię Doradcy Podatkowego. Świadczy usługi doradztwa podatkowego zarówno na rzecz klientów indywidulanych, jak i przedsiębiorców. Specjalizuje się zwłaszcza w opodatkowaniu restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz w szeroko pojętej optymalizacji podatkowej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

Gdynia

Gdańsk

Sopot

Status podatkowoprawny

spółki osobowe

międzynarodowe prawo podatkowe

Współpraca

O mnie

Kontakt

Specjalizacje

MMB Kancelaria oferuje dla swoich klientów pomoc z możliwością wybrania najdogodniejszej dla nich formy współpracy

W przypadku przedsiębiorców oferuje zarówno pomoc stałą polegającą na pomocy we wszelkich aspektach podatkowych i prawnych działalności klienta jak i doraźną, ograniczoną do konkretnego problemu lub sprawy. Z kolei klientom indywidualnym w zależności od rodzaju sprawy oferuje kompleksową pomoc podatkowo-prawną począwszy od sporządzenia wniosku bądź deklaracji po reprezentowanie przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Pomoc jest świadczona w siedzibie MMB Kancelarii, chętnie w siedzibie Klienta lub innym miejscu, a także za pośrednictwem poczty e- mail.

Rozliczenia za usługi mogą przybrać formę opłaty ryczałtowej ustalanej indywidualnie i obejmującej wtedy wszystkie czynności wykonywane na rzecz podmiotu przez MMB Kancelarię miesięcznie (pomoc stała), jednorazowo (przy pomocy doraźnej), lub według stawki godzinowej (wynagrodzenie obliczane według liczby godzin pracy MMB Kancelarii).

W przypadku reprezentowania Klienta w trakcie postępowań przed sądami powszechnymi lub administracyjnymi MMB Kancelaria nalicza co do zasady wynagrodzenie wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych. Możliwe jest również ustalenie wynagrodzenia w oparciu o tzw. success fee.

WYSIWYG Web Builder
Marta Bandzmer-Karuc dane kontaktowe informacje podatkowe

Współpraca