W warunkach nieustannie zmieniającego się prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Reprezentuję klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz sądami administracyjnymi, pomaga m.in. w przygotowaniu dokumentów dowodowych, wniosków oraz odwołań. Współpraca z MMB Kancelaria zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.

Formy opodatkowania

formy prowadzonej księgowości

sposoby przeprowadzenia transakcji

sposoby przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa

forny zatrudnienia pracowników

WYSIWYG Web Builder

Oferujemy usługę sporządzenia dokumentacji podatkowej cen trans-ferowych, dotyczącą transakcji przeprowadzonych z podmiotami po-wiązanymi kapitałowo, osobowo lub rodzinnie oraz z krajami, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową tj. „rajami podatkowymi”.

Przygotowana przez

MMB

Kancelarię dokumentacja spełnia wymagania zawarte w obowiązujących przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Celem, dla którego sporządzana jest dokumentacja podatkowa cen transferowych jest wykazanie, iż transakcje przeprowadzone z podmiotami powiązanymi nie odbiegają cenowo od tych przeprowadzonych na warunkach rynkowych. W przypadku posiadania przez podmiot owej dokumentacji ciężar dowodu, że transakcja odbiega od wartości rynkowych, spoczywa na organie podatkowym. Dlatego, posiadanie logicznej, spójnej i zgodnej z przepisami prawa dokumentacji bardzo ułatwia podatnikowi obronę. Ponadto, taka dokumentacja chroni przed zastosowaniem sankcyjnej 50% stawki podatku od doszacowanego dochodu oraz konsekwencjami wynikającymi z kodeksu karno-skarbowego.

Termin przygotowania dokumentacji cen transferowych zbliża się nieuchronnie. Podatnicy zobowiązani są sporządzić dokumentacje lokalne oraz analizy porównawcze do 2 kwietnia 2018 r, a w przypadku dokumentacji Master File powinni ją posiadać od dnia złożenia zeznania podatkowego (zeznania rocznego) przez podmiot powiązany, który sporządził tę dokumentację dla grupy (w tym dla podatnika). Oznacza to, że czasu na przygotowanie dokumentacji zgodnych z nowymi wymogami jest coraz mniej.

informacje podatkowe dane kontaktowe Marta Bandzmer-Karuc

Ceny transferowe