Doradca Podatkowy

dr Marta Maria Bandzmer- radca prawny, doradca podatkowy Marta Maria Bandzmer jest doktorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym. W swojej pracy doktorskiej zgłębia zagadnienia statusu podatkowoprawnego spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa finansowego oraz prawa gospodarczego na wielu renomowanych uczelniach. W 2013 roku została wpisana na listę doradców podatkowych, w 2014 roku wpisana na listę radców prawnych. Chcąc łączyć teorię z praktyką oraz wiedzę z doświadczeniem w 2013 roku otworzyła Kancelarię Doradcy Podatkowego. Świadczy usługi doradztwa podatkowego zarówno na rzecz klientów indywidulanych, jak i przedsiębiorców. Specjalizuje się zwłaszcza w opodatkowaniu restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz w szeroko pojętej optymalizacji podatkowej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

Gdynia

Gdańsk

Sopot

Status podatkowoprawny

spółki osobowe

międzynarodowe prawo podatkowe

ceny transferowe Gdynia

ceny transferowe Gdańsk

dokumentacja cen transferowych Gdynia

dokumentacja cen transferowych Gdańsk

Współpraca

O mnie

Kontakt

Specjalizacje

LEGAL NEWS

Marta Bandzmer-Karuc is a PhD in law. Specializes in tax law. In her doctoral thesis she explores issues of tax and legal status of partnerships in international tax law. Author of many publications in the field of tax law. She conducted didactic classes in the field of financial law and business law at many renowned universities.

In 2013, she was entered into the list of tax advisors, in 2014 entered into the list of solicitors.

Wanting to combine theory with practice and knowledge with experience in 2013, she settled the Tax Advisory Office.

She provides tax advisory services to individual clients as well as entrepreneurs. She specializes, in particular, in taxing the restructuring of business entities and in broadly understood tax optimization at the national and international level.

CONTACT

dr Marta Bandzmer - Karuc

Solicitor and Tax Advisor Office

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego


Marta Bandzmer - Karuc

Śląska 51/11 street


81-304 Gdynia
phone: +48 512 507 508


biuro@mmb-kancelaria.pl


m.bandzmer@mmb-kancelaria.pl


NIP: 841-16-83-022

REGON: 221 884 491

MMB Kancelaria

Kancelaria Doradcza
FIDIC

ABOUT ME
PARTNERS

starting from the concept through the project, determining the costs, preparing material and financial schedules, supervision and administering the contract with the contractor, until the final settlement.

area, also

online.

For its clients, offers services in the field of handling tax book of revenues and expenses, full accountancy, VAT records,  lump sum settlements, HR and payroll services.


MMB Finances

deals with accounting and billing services for the renown of Gdynia, Gdańsk, Sopot, the Tri-City

Solicitor and Tax Advisor Office
Marta Bandzmer - Karuc
is prepared for servic-ing the entire invest-ment process, ensur-ing the implementat-ion of  investors idea,
WYSIWYG Web Builder

solicitor, tax advisor

MOVE UP