W warunkach nieustannie zmieniającego się prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Reprezentuję klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz sądami administracyjnymi, pomaga m.in. w przygotowaniu dokumentów dowodowych, wniosków oraz odwołań. Współpraca z MMB Kancelaria zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.

Formy opodatkowania

formy prowadzonej księgowości

sposoby przeprowadzenia transakcji

sposoby przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa

forny zatrudnienia pracowników

WYSIWYG Web Builder

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą niekiedy z uwagi na sytuację panującą na danym rynku zmuszone są zakończyć swoją działalność.


MMB Kancelaria oferuje swoje usługi w zakresie przeprowadzenia likwidacji różnego rodzaju przedsiębiorstw takich jak jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka osobowa (jawna, cywilna, partnerska), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.


Proces likwidacji jest zjawiskiem bardzo złożonym i mocno sformalizowanym, który musi zostać przeprowadzony w dokładnie określony sposób.


MMB Kancelaria przeprowadzi Państwa przez wszystkie etapy likwidacji. Nasi radcy prani, doradcy podatkowi oraz księgowi sprawią, że proces likwidacji zostanie przeprowadzony w sposób sprawny i kompleksowy.

informacje podatkowe dane kontaktowe Marta Bandzmer-Karuc

Likwidacja przesiębiorstwa