Marta Maria Bandzmer

dr Marta Maria Bandzmer- radca prawny, doradca podatkowy Marta Maria Bandzmer jest doktorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym. W swojej pracy doktorskiej zgłębia zagadnienia statusu podatkowoprawnego spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa finansowego oraz prawa gospodarczego na wielu renomowanych uczelniach. W 2013 roku została wpisana na listę doradców podatkowych, w 2014 roku wpisana na listę radców prawnych. Chcąc łączyć teorię z praktyką oraz wiedzę z doświadczeniem w 2013 roku otworzyła Kancelarię Doradcy Podatkowego. Świadczy usługi doradztwa podatkowego zarówno na rzecz klientów indywidulanych, jak i przedsiębiorców. Specjalizuje się zwłaszcza w opodatkowaniu restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz w szeroko pojętej optymalizacji podatkowej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

Status podatkowoprawny

spółki osobowe

międzynarodowe prawo podatkowe

ceny transferowe

WYSIWYG Web Builder
Marta Bandzmer-Karuc dane kontaktowe informacje podatkowe

dr Marta Bandzmer - Karuc

radca prawny, doradca podatkowy


Marta Bandzmer-Karuc jest doktorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym. W swojej pracy doktorskiej zgłębia zagadnienia statusu podatkowo-prawnego spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa finansowego  oraz prawa gospodarczego na wielu renomowanych uczelniach.

W 2013 roku została wpisana na listę doradców podatkowych, w 2014 roku wpi-sana na listę radców prawnych.

Chcąc łączyć teorię z praktyką oraz wiedzę z doświadczeniem w 2013 roku otwo-rzyła Kancelarię Doradcy Podatkowego.

Świadczy usługi doradztwa podatkowego zarówno na rzecz klientów indywidu-lanych, jak i przedsiębiorców. Specjalizuje się zwłaszcza w opodatkowaniu restruk-turyzacji podmiotów gospodarczych oraz w szeroko pojętej optymalizacji podatko-wej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.