Marta Maria Bandzmer

dr Marta Maria Bandzmer

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego

Kancelaria Radcy Prawnego Doradcy Podatkowego

ulica Władysława IV 59/7

ulica Władysława IV 59/7

81-384

81-384

Gdynia

Gdynia

biuro@mmb-kancelaria.pl

biuro@mmb-kancelaria.pl

mbandzmer@mmb-kancelaria.pl

mbandzmer@mmb-kancelaria.pl

WYSIWYG Web Builder
Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego

Marta Bandzmer - Karuc


ul. Śląska 51/11

81-304 Gdynia


tel: +48 512 507 508

biuro@mmb-kancelaria.pl

m.bandzmer@mmb-kancelaria.pl


NIP: 841-16-83-022

REGON: 221 884 491
informacje podatkowe dane kontaktowe Marta Bandzmer-Karuc