W warunkach nieustannie zmieniającego się prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Reprezentuję klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz sądami administracyjnymi, pomaga m.in. w przygotowaniu dokumentów dowodowych, wniosków oraz odwołań. Współpraca z MMB Kancelaria zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.

Formy opodatkowania

formy prowadzonej księgowości

sposoby przeprowadzenia transakcji

sposoby przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa

forny zatrudnienia pracowników

WYSIWYG Web Builder
Marta Bandzmer-Karuc dane kontaktowe informacje podatkowe

Przedsięborstwa

W warunkach nieustannie zmieniającego się prawa podatkowego pro-fesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej.

MMB Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo podatkowe dla przedsiębiorców obejmujące wszelkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności:

- formy prawnej działalności, pomaga też przy jej założeniu i rejestracji;

- form opodatkowania, oraz form prowadzonej księgowości;

- sporządzania dokumentacji cen transferowych;

- sposobu zatrudnienia pracowników;

- sposobu przeprowadzenia poszczególnych transakcji;

- sposobie przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa.


Reprezentuję klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz sądami administracyjnymi, pomagam m.in. w przygoto-waniu dokumentów dowodowych, wniosków oraz odwołań.

Współpraca z MMB Kancelarią zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gos-podarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.