W warunkach nieustannie zmieniającego się prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Reprezentuję klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz sądami administracyjnymi, pomaga m.in. w przygotowaniu dokumentów dowodowych, wniosków oraz odwołań. Współpraca z MMB Kancelaria zapewni bezpieczeństwo prowadzonej działalności gospodarczej i przyczyni się do dynamicznego rozwoju Państwa przedsiębiorstwa.

Formy opodatkowania

formy prowadzonej księgowości

sposoby przeprowadzenia transakcji

sposoby przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa

forny zatrudnienia pracowników

WYSIWYG Web Builder

Oddelegowanie pracownika do pracy za granicą podlega specjalnym regulacjom prawnym i wymaga dopełnienia wielu skomplikowanych formalności. Od 30 lipca 2020 szykuje się rewolucja w zakresie tych rozliczeń.


Reguluje je Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.


MMB Kancelaria przeprowadzi Państwa firmę przez kolejne etapy procedury i przygotuje wymaganą prawem dokumentację. Rozliczy

także

podatkowo wynagrodze-nia związane z delegowaniem pracowników zwłaszcza na terytorium Norwegii, Szwecji, Dani oraz Niemiec, a także Francji, Belgii oraz Holandii.


W szczególności w ramach świadczonych usług oferujemy:


kompleksowe doradztwo podatkowo-prawne w zakresie wynagrodzeń, podatków i ZUS na terenie Polski


przygotowanie pełnej dokumentacji dla osób świadczących usługi transgraniczne-  

ustalenie zakładu podatkowego - gdzie należy płacić podatek od wynagro-dzeń,

monitoring okresu pracy w państwie do którego zostaje oddelegowany pracownik (Norwegia, Szwecja, Dania,  Niemcy, Francja, Belgia, Holandia).

informacje podatkowe dane kontaktowe Marta Bandzmer-Karuc

Delegowanie pracownika

-    

analizę zasady 183 dni do podatku dochodowego (rezydencji podatkowej)
obliczanie podatku od wynagrodzeń opłacanego w Polsce


-    

ocenę czy podmiot spełnia kryteria do delegowania pracowników w zakresie przepisów o ubezpieczeniach społecznych


-   

zgłaszanie i wyrejestrowywanie oraz zgłaszanie zmian danych pracowników, zleceniobiorców i płatnika w ZUS, rozliczanie składek ZUS