Doradca Podatkowy

dr Marta Maria Bandzmer- radca prawny, doradca podatkowy Marta Maria Bandzmer jest doktorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym. W swojej pracy doktorskiej zgłębia zagadnienia statusu podatkowoprawnego spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa finansowego oraz prawa gospodarczego na wielu renomowanych uczelniach. W 2013 roku została wpisana na listę doradców podatkowych, w 2014 roku wpisana na listę radców prawnych. Chcąc łączyć teorię z praktyką oraz wiedzę z doświadczeniem w 2013 roku otworzyła Kancelarię Doradcy Podatkowego. Świadczy usługi doradztwa podatkowego zarówno na rzecz klientów indywidulanych, jak i przedsiębiorców. Specjalizuje się zwłaszcza w opodatkowaniu restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz w szeroko pojętej optymalizacji podatkowej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

Gdynia

Gdańsk

Sopot

Status podatkowoprawny

spółki osobowe

międzynarodowe prawo podatkowe

ceny transferowe Gdynia

ceny transferowe Gdańsk

dokumentacja cen transferowych Gdynia

dokumentacja cen transferowych Gdańsk

Odpowiedzialność i kompetencje członków zarządu w spółkach kapitałowych

Współpraca

O mnie

Kontakt

Specjalizacje

AKTUALNOSCI

Marta Bandzmer-Karuc jest doktorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym. W swojej pracy doktorskiej zgłębia zagadnienia statusu podatkowo-prawnego spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa finansowego  oraz prawa gospodarczego na wielu renomowanych uczelniach.

W 2013 roku została wpisana na listę doradców podatkowych, w 2014 roku wpi-sana na listę radców prawnych.

Chcąc łączyć teorię z praktyką oraz wiedzę z doświadczeniem w 2013 roku otwo-rzyła Kancelarię Doradcy Podatkowego.

Świadczy usługi doradztwa podatkowego zarówno na rzecz klientów indywidu-lanych, jak i przedsiębiorców. Specjalizuje się zwłaszcza w opodatkowaniu restruk-turyzacji podmiotów gospodarczych oraz w szeroko pojętej optymalizacji podatko-wej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

K O N T A K T

dr Marta Bandzmer - Karuc

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Marta Bandzmer - Karuc

ul. Śląska 51/11


81-304 Gdynia
tel: +48 512 507 508


biuro@mmb-kancelaria.pl


m.bandzmer@mmb-kancelaria.pl


NIP: 841-16-83-022

REGON: 221 884 491

MMB Kancelaria
O MNIE
P A R T N E R Z Y
POWROT
'
DO GORY
'
WYSIWYG Web Builder
'

radca prawny, doradca podatkowy

Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Marta Bandzmer - Karuc

miasta, jak również on-line. Dla swoich kli-entów oferuje usługi z zakresu  prowadzenia Ksiąg Przychodów i Rozchodów, ewidencji VAT oraz rozliczania ryczałtu.

zajmuje się świadcze- niem usług księgowo rozliczeniowych na te  renie Gdyni, Gdańska,

Sopotu, okolic Trój-

MMB Finanse

Kancelaria Doradcza
FIDIC

przygotowana jest do
obsługi całego proce-su inwestycyjnego, zapewniając inwesto-rowi realizację jego

pomysłu, począwszy od koncepcji przez projekt, określenie kosztów, przygotowanie harmonogramów rzeczowo - finansowych, nadzór i administrowanie kontraktem z wykonawcą, aż do chwili ostatecznego rozliczenia.