Klienci indywidualni

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zryczałtowany podatek dochodowy

Podatek od spadków i darowizn

ordynacja podatkowa

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Podatek od czynności cywilnoprawnych

    Wiele osób boryka się z problemami podatkowymi. MMB Kancelaria pomoże Ci odnaleźć się w  gąszczu skomplikowanych i zmiennych przepisów podatkowych.


Oferta obejmuje kompleksową obsługę klientów indywidualnych, w szczególności doradztwo w  zakresie:


- podatku dochodowego od osób fizycznych (np. opodatko-wanie/zwolnienie przychodów ze  zbycia nieruchomości lub praw majątkowych);

- zryczałtowanego podatku dochodowego (np. opodatkowanie najmu miesz-kania);

- podatku od spadków i darowizn (np. zgłoszenie o nabyciu  rzeczy lub praw majątkowych);

- ordynacji podatkowej (np. wniosek o wydanie indywidulanej interpretacji podatkowej);

- ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem  mieszkaniowym;

- umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. opodatkowanie pracy wykonywanej poza terytorium RP);

- podatku od czynności cywilnoprawnych (np. opodatkowanie sprzedaży samochodu).

MMB Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz sądami administracyjnymi. Pomaga m.in. w  przygotowaniu dokumentów dowodowych, wniosków oraz odwołań.

WYSIWYG Web Builder
Marta Bandzmer-Karuc dane kontaktowe informacje podatkowe

Klienci indywidualni