Doradca Podatkowy

dr Marta Maria Bandzmer- radca prawny, doradca podatkowy Marta Maria Bandzmer jest doktorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym. W swojej pracy doktorskiej zgłębia zagadnienia statusu podatkowoprawnego spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa finansowego oraz prawa gospodarczego na wielu renomowanych uczelniach. W 2013 roku została wpisana na listę doradców podatkowych, w 2014 roku wpisana na listę radców prawnych. Chcąc łączyć teorię z praktyką oraz wiedzę z doświadczeniem w 2013 roku otworzyła Kancelarię Doradcy Podatkowego. Świadczy usługi doradztwa podatkowego zarówno na rzecz klientów indywidulanych, jak i przedsiębiorców. Specjalizuje się zwłaszcza w opodatkowaniu restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz w szeroko pojętej optymalizacji podatkowej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

Gdynia

Gdańsk

Sopot

Status podatkowoprawny

spółki osobowe

międzynarodowe prawo podatkowe

ceny transferowe Gdynia

ceny transferowe Gdańsk

dokumentacja cen transferowych Gdynia

dokumentacja cen transferowych Gdańsk

Współpraca

O mnie

Kontakt

Specjalizacje

K O N T A K T
dr Marta Bandzmer - Karuc
              radca prawny, doradca podatkowy
Marta Bandzmer-Karuc jest doktorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym. W swojej pracy doktorskiej zgłębia zagadnienia statusu podatkowoprawnego spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa finansowego  oraz prawa gospodarczego na wielu renomowanych uczelniach.

W 2013 roku została wpisana na listę doradców podatkowych, w 2014 roku wpisana na listę radców prawnych.

Chcąc łączyć teorię z praktyką oraz wiedzę z doświadczeniem w 2013 roku otworzyła Kancelarię Doradcy Podatkowego.

Świadczy usługi doradztwa podatkowego zarówno na rzecz klientów indywidulanych, jak i przedsiębiorców. Specjalizuje się zwłaszcza w opodatkowaniu restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz w szeroko pojętej optymalizacji podatkowej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.
Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego
Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Podatkowego

Marta Bandzmer - Karuc


ul. Władysława IV 59/7

81-384 Gdynia


tel: +48 512 507 508

biuro@mmb-kancelaria.pl

m.bandzmer@mmb-kancelaria.pl


NIP: 841-16-83-022

REGON: 221 884 491
Marta Bandzmer - Karuc
MMB Kancelaria
Kancelaria Doradcza
             FIDIC
 
przygotowana jest do
obsługi całego procesu
inwestycyjnego, zapew-
niając inwestorowi rea-
K O N T A K T
O MNIE
P A R T N E R Z Y
lizację jego pomysłu, począwszy od koncepcji
przez projekt, określenie kosztów, przygotowa-
nie harmonogramów rzeczowo - finansowych, nadzór i administrowanie kontraktem z wyko-
nawcą, aż do ostatecznego rozliczenia.
DO GORY
'
POWROT
'
Sopotu, okolic Trójmiasta, jak również on-line. Dla swoich klientów oferuje usługi z zakresu  prowadzenia Ksiąg Przychodów i Rozchodów, ewidencji VAT oraz rozliczania ryczałtu.
MMB Finanse
           
 
zajmuje się świadcze- niem usług księgowo rozliczeniowych na te-  renie Gdyni, Gdańska,